Παρουσίαση: Το  στρες καθορίζει τις σχέσεις μας, κοινωνικό σύμπτωμα ή γονιδιακή καταβολή;

    Θάλασσα η Ζωή και οι κολυμβητές στην αγκαλιά της! Κύματα των σκέψεων και εμείς τους ταξιδευτές τους στην πελαγό της καρδιάς μας! Τρικυμία, ο κίνδυνος που απειλεί την ύπαρξη μας, που μερικές φορές παίρνει και το όνομα στρες!     Πόσο γνωρίζω τι είναι το στρες; Πόσο προέρχεται αποκλειστικά από εμάς τους ίδιους; Διαβάστε περισσότερα για Παρουσίαση: Το  στρες καθορίζει τις σχέσεις μας, κοινωνικό σύμπτωμα ή γονιδιακή καταβολή;[…]