Σεμινάριο: Εξερευνώντας τις εσωτερικές μας αντιθέσεις

Σε αυτή τη συνάντησή μας, θα διερευνήσουμε την αιτία των εσωτερικών μας συγκρούσεων! Η ύπαρξη δύο αντίθετων πόλων και συχνά συγκρουόμενων στοιχείων υπάρχει –όχι μόνο στη φύση, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό! Πόσες φορές έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να θέλουμε άλλα, να λέμε άλλα και να κάνουμε άλλα….; Συνήθως δεν θέλουμε να Διαβάστε περισσότερα για Σεμινάριο: Εξερευνώντας τις εσωτερικές μας αντιθέσεις[…]