18 Απρίλιος, 2016

Ψυχοθεραπεία

 

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια συλλογική διαδικασία και βασίζεται στη σχέση μεταξύ του ατόμου που ζητά τη βοήθεια  και του ψυχολόγου. Στηρίζεται στο διάλογο παρέχοντας  ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που σου επιτρέπει να μιλάς  ανοιχτά με κάποιον που ως ειδικός έχει αντικειμενική, ουδέτερη και μη επικριτική θέση.

Είναι μία μορφή θεραπευτικής παρέμβασης. Αποτελείται από τακτικές συνεδρίες – συναντήσεις με έναν εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή, για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το αίτημα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου. Και τα δύο μέρη συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή, αλλά το κύριο πρόσωπο είναι ο θεραπευόμενος καθώς η όλη θεραπευτική προσπάθεια αφορά τη δική του ζωή.

Με τη βοήθεια του θεραπευτή, μπορείς να δεις αυτό που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια – το μη προφανές. Να ερευνήσεις άγνωστες πτυχές του εαυτού σου, επεξεργάζοντας τα  βιώματα σου, αυτά που έχουν καθορίσει την προσωπική σου εξέλιξη. Θα ανακαλύψεις τις βαθύτερες αιτίες των θεμάτων που σε  απασχολούν.

Η επεξεργασία του υλικού που αναδύεται και η σύνδεσή του με το παρόν, λειτουργεί θεραπευτικά στο συναισθηματικό, στο νοητικό και στο σωματικό σου επίπεδο. Επιφέρει μια αναδόμηση της προσωπικότητας σου και της στάσης αντιμετώπισης της ζωής σου. Αποκαθίσταται η σχέση που έχεις με  τον εαυτό σου, στα θέματα της αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού, της αυτοπεποίθησης. Η βαθιά αυτογνωσία που θα αποκτήσεις σε κάνει περισσότερο δυνατό, ικανό να αντιμετωπίσεις τις αντιξοότητες και τα καθημερινά προβλήματα με πολύ πιο ψύχραιμο και ρεαλιστικό τρόπο. Επιπλέον, σε βοηθά να έχεις καλύτερη σχέση με τους άλλους ανθρώπους γύρω σου.

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, αποκτάς νέες δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις καλύτερα τις προκλήσεις που θα προκύψουν στο μέλλον.