20 Απρίλιος, 2016

Ψυχοθεραπεία Gestalt

Gestalt

Από τη πρώτη στιγμή που γνώρισα τη θεραπεία Gestalt σε ένα σεμινάριο, ενθουσιάτηκα για την αμεσότητα της ως τεχνική, την απλότητά της και την απαίτηση για αυθεντικότητα που έπρεπε να διακατέχει όσους αποφάσιζαν να συμμετέχουν, είτε ως θεραπευτές είτε ως θεραπευόμενοι. Άγγιξε τον συναισθηματικό μου κόσμο προκαλώντας ταυτόχρονα και τα επιχειρήματα της λογικής μου σε ένα απίστευτο συνδιασμό συνύπαρξης, σε όσα θέματα διαπραγματευόμασταν.  Αυτό απετέλεσε και το κίνητρό μου να την επιλέξω ως εξειδίκευση μετά από τις βασικές μου σπουδές στη ψυχολογία, αν και είχα ήδη κι ένα μεταπτυχιακό στη συμβουλευτική.

Ας δούμε περιληπτικά κάποια από τα βασικά στοιχεία της. Εντάσσεται  στις ανθρωπιστικές σχολές ψυχοθεραπείας από την έκδοση του πρώτου της θεωρητικού κειμένου (Ego Hunger and Aggression) το 1942. Κατανοεί τον άνθρωπο ως ένα πολύπλευρο όλον, το οποίο αποτελεί οργανικό μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος (πεδίου). Ο άνθρωπος καθορίζεται θεμελιακά από το πλέγμα των σχέσεων στις οποίες συμμετέχει μέσα σε αυτό, με βάση ότι η πιο σημαντική συνθήκη της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η ανάγκη για διαπροσωπική σύνδεση.

Επίσης η προσσέγγιση Gestalt θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι  μέρος του περιβάλλοντος, το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται και έχει ως συνέπεια να καλείται και ο  ίδιος  ανά πάσα στιγμή να δημιουργεί μια ισορροπία ανάμεσα στις μεταβολές αυτές. Έτσι έχουμε δύο αλληλοσυγκρουόμενους παράγοντες, από την μία την ανάγκη του για σταθερότητα και από την άλλη την ανάγκη του για αλλαγές με στόχο την αναπροσαρμογή του σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται.

Η αστάθεια και η ανισσορροπία λοιπόν ανάμεσα στον εαυτό και το περιβάλλον επιφέρουν προβλήματα ψυχικής υγείας που πηγάζουν κυρίως  από τις διαταραχές στη σχέση Εγώ-Εσύ (I-Thou κατά τον M. Buber), είτε το Εσύ είναι το άλλο πρόσωπο είτε είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο ζει.

Στο θεραπευτικό μοντέλο της Gestalt, o κύριος θεραπευτικός παράγοντας βρίσκεται στη σχέση θεραπευτή- θεραπευόμενου την οποία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνδημιουργούν και στην οποία συμβάλλουν ως ισότιμοι συνεργάτες. Στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται να αποκτά επίγνωση πάνω στις ανάγκες του και να αναλαμβάνει νέα κατάλληλη δράση για την ικανοποίησή τους, απομακρυνόμενος από τις μέχρι πριν από λίγο ακατάλληλες και αδιέξοδες στάσεις ζωής. Μαθαίνει να εστιάζει στην εμπειρία του, στα συναισθήματά του, στα σωματικά του αισθήματα, τις αισθήσεις, τις σκέψεις, τη δραστηριότητα της φαντασίας του και , εν τέλει, σε όλο το φάσμα των βιωμάτων του. Χρησιμοποιώντας όλα αυτά διαμορφώνει ένα υγιές πλαίσιο προσανατολισμού για τις επιλογές, αποφάσεις και πράξεις του.

Η θεραπευτική προσέγγιση Gestalt είναι σύντομη θεραπευτική παρέμβαση, σχεδόν σε όλες τις δύσκολες διαταραχές και μπλοκαρίσματα, με πολύ καλά αποτελέσματα, όταν το άτομο που θα την επιλέξει για να λύσει τα θέματα που τον απασχολούν, είναι αποφασισμένο και πρόθυμο να ασχοληθεί σε βάθος με τη βελτίωση της αυτογνωσίας του και μετά να αποφασίσει να πραγματοποιήσει αυτά που ανακάλυψε ξεπερνόντας τα προηγούμενα εμπόδια.

Είναι προσέγγιση:

Φαινομενολογική

Επιδιώκει να προσδιορίσει και να ενισχύσει την άμεση εμπειρία, εκλεπτύνοντας  την επίγνωση του ατόμου και της πραγματικότητάς του, μέσω του παρενθετισμού, δηλ στην επικέντρωση της πράξης της εμπειρίας (bracketing) και της οριζοντιοποίησης (horizontalising)

Υπαρξιακή

Βασίζεται στο «εδώ και τώρα» δίνοντας έμφαση στο ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα επιλογής απέναντι στα υπαρξιακά ζητήματα που αντιμετωπίζει και είναι υπεύθυνο για τον προορισμό του.

Βιωματική

Εστιάζει στο «τί» και «πώς» ο άνθρωπος σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει καθώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, ενσωματώνοντας το διάλογο και το πείραμα.

Διαλογική

Βασισμένη στην αρχή της υπαρξιακής συνάντησης (M. Buber) ενδιαφέρεται να χτίζει έναν αυθεντικό διάλογο στη θεραπευτική σχέση, θεωρώντας τον σαν έναν παράγοντα εξέλιξης και θεραπείας.

Σχεσιακή

Υποστηρίζει ότι τα άτομα είναι αλληλοσυνδεόμενοι και βρίσκονται σε μία συνεχή διαδικασία αμοιβαίας επιρροής. Οι θεραπευτές Gestalt είναι «παρόντες» στη θεραπευτική διαδικασία όπου το Εγώ / Εσύ αποτελεί βασική αξία σε μια θεραπευτική σχέση που βασίζεται στη γνήσια επαφή και όχι σε μια ερμηνεία του θεραπευτή ή τη χρήση στείρων τεχνικών

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε  για να κλείσετε άμεσα ένα ραντεβού στα τηλ 6977465126 και 2310 332-252

 

Παρακάτω μερικές από τις δραστηριότητες  σε συνεργασία με το Gestalt Foundation