Πρόγραμμα σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς: τι χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν για το σύνδρομο Άσπεργκερ

 

 

Διδάσκοντας στους μαθητές με σύνδρομο Άσπεργκερ

Αν και οι προκλητικές συμπεριφορές αποτελούν συχνά το κύριο εμπόδιο στην υποστήριξη των σπουδαστών με  σύνδρομο Asperger, υπάρχουν λίγες δημοσιευμένες μελέτες για να κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς προς τις πιο αποτελεσματικές συμπεριφορικές προσεγγίσεις για αυτούς τους μαθητές. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από την  εμπειρία μας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γενίκευση των στρατηγικών της  εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς. Εντούτοις, αυτό που φαίνεται πιο εμφανές, δεδομένης της ετερογένειας των ατόμων μεταξύ τους, είναι ότι μια απόλυτη προσέγγιση θα είναι ανεπιτυχής για τους περισσότερους και ότι η αποτελεσματική υποστήριξη συμπεριφοράς θα απαιτήσει ιδιαίτερα εξατομικευμένες πρακτικές που θα έχουν σχέση τους τομείς στην κοινωνική κατανόηση και αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία, στη διαχείριση άγχους, στις προτιμήσεις του για ομοιομορφία και στους κανόνες και τις τελετουργικές συμπεριφορές.

Σε αυτά τα σεμινάρια επιδιώκουμε μια γενική κατανόηση των χαρακτηριστικών του συνδρόμου  Asperger σε συνδυασμό με μια λειτουργική αναλυτική προσέγγιση για την ανάπτυξη θετικών υποστηρικτικών συμπεριφορών μέσα στη σχολική τάξη, που είναι απαραίτητη για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Με αυτό το στόχο:

Α) αναλύουμε τα  γενικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Asperger

Β) παρέχουμε οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

Γ) δίνουμε θεωρητικά εργαλεία και τεστ

Δ) εποπτεία

Τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς, είναι δωρεάν και χρειάζεται δήλωση συμμετοχής για την συμμετοχή στο τηλ . 6977465126 ή  στο info@anastasiavarsamopoulou.gr

Χρόνος διεξαγωγής :  δίωρες συναντήσεις  20:00 – 22:00 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. Η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική σε όλες τις συναντήσεις.

Τόπος διεξαγωγής : Brainet so(u)lutions Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευσης, Τραπεζούντος 3 Πανόραμα – Θεσσαλονίκη

Συντονισμός: Αναστασία Βαρσαμοπούλου Ψυχολόγος – Νευροψυχολόγος ειδικευμένη στις μαθησιακές δυσκολίες και τον αυτισμό