12 Μάρτιος, 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΡΡ

Θεραπευτικό πρόγραμμα Νευροανάπτυξης INPP

Οι μαθησιακές δυσκολίες , το σύνδρομο Άσπεργκερ – Αυτισμός, η διάσπαση προσοχής και η υπερκινητικότητα, συνδέονται με νευρολογικές δυσλειτουργίες που προκαλούνται από οργανικά, γενετικά και κληρονομικά αίτια, δηλαδή από αμιγώς εγγενή αίτια. Όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται ως αιτιολογικοί έχουν έναν «κοινό τόπο», την πρόκληση διαφόρων επιπέδων νευρολογικής δυσλειτουργίας στις δομές του εγκεφάλου, με παρεπόμενες επιπτώσεις στην επεξεργασία των εισερχομένων ερεθισμάτων. Έτσι, περιβαλλοντικοί παράγοντες,η διατροφική αποστέρηση, η εξαιρετικά χαμηλή σε ερεθίσματα οικογενειακή και σχολική εμπειρία και οι φτωχές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν ένα, έμμεσο και όχι άμεσο αντίκτυπο στην εμφάνιση των παραπάνω δυσλειτουργιών, καθώς δεν αποτελούν τους εκλυτικούς μηχανισμούς, αλλά σχετίζονται με συνθήκες που ευνοούν τις νευρολογικές διαταραχές (λειτουργία της νευροβιολογίας).

Το νευρολογικό υπόβαθρο

Παρόλο που όλη η μάθηση λαμβάνει χώρα στον εγκέφαλο, συχνά ξεχνιέται ότι μέσω του σώματος ο εγκέφαλος λαμβάνει αισθητικές πληροφορίες από το περιβάλλον και αποκαλύπτει την εμπειρία του στο περιβάλλον. Ο ορθοστατικός  έλεγχος (postural control)  αντικατοπτρίζει την ολοκλήρωση της λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και υποστηρίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και του σώματος. Το κεντρικό νευρικό σύστημα λειτουργεί ως όργανο συντονισμού για το πλήθος των εισερχομένων αισθητήριων ερεθισμάτων, παράγοντας ολοκληρωμένες αποκρίσεις για τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Όταν το ΚΝΣ λειτουργεί καλά, ο φλοιός είναι ελεύθερος να επικεντρωθεί σε «υψηλότερες » λειτουργίες, που εμπλέκονται στην πρόθεση και τον προγραμματισμό της κίνησης, αλλά όχι το λόγο της  κίνησης. Ο φλοιός δεν γνωρίζει τίποτα για  τους μυς, γνωρίζει μόνο την κίνηση.

                                                        

  Ο ρόλος της Νευροκινητικής λειτουργίας 

Η νευροκινητική (neuromotor) λειτουργία, παρέχει μία ένδειξη της ωριμότητας στη λειτουργία του ΚΝΣ. Τα πρωτόγονα (primitive reflexes) και τα ορθοστατικά αντανακλαστικά (postural reflexes)   σε βασικά στάδια της ανάπτυξης παρέχουν ένα «παράθυρο αξιολόγησης» στη δομική και λειτουργική ακεραιότητα της ιεραρχίας του εγκεφάλου και  μπορεί  να λειτουργήσουν ως εμπόδια για τη βέλτιστη λειτουργία του φλοιού του. Τα πρωτόγονα  αντανακλαστικά είναι σημαντικά γιατί αν παραμένουν,  και δεν ενσωματωθούν στην κατάλληλη στιγμή της ανάπτυξης, οι λειτουργίες τους έχουν  επιπτώσεις  εκτός από τη μάθηση,  και στη συμπεριφορά,  με πιθανές επιπτώσεις σε άλλες πτυχές της ανάπτυξης, όπως τη στάση του σώματος, την ισορροπία και τις κινητικές δεξιότητες.

Άλλα συστήματα που συνδέονται με τη νευροανάπτυξη 

Επίσης  η νευροαναπτυξιακή (αν)ωριμότητα συνδέεται με τη λειτουργία των αιθουσαίων, ιδιοδεκτικών και ορθοστατικών συστημάτων, τα οποία παρέχουν συνεργατικά μια σταθερή πλατφόρμα για τα κέντρα που εμπλέκονται στην οφθαλμολογική λειτουργία και στη συνέχεια στην οπτική αντίληψη. Τα άτομα με νευροαναπτυξιακή  ανωριμότητα εμφανίζουν συχνά δυσκολίες σε συναφείς δεξιότητες όπως η ισορροπία, ο συντονισμός και η οπτική αντίληψη, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και την εκπαιδευτική επίδοση στο σχολείο και να εκδηλωθούν ως χρόνιες ανησυχίες και συναισθηματική ευαισθησία  κυρίως στους ενήλικες.

Τα συμπτώματα της Νευροαναπτυξιακής ανωριμότητας

Από τη φύση τους, τα συμπτώματα συγκεκριμένων  δυσκολιών εμπεριέχονται σε διαφορετικές κατηγορίες καθώς μοιράζονται ένα κοινό σύμπτωμα (συννοσηρότητα). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «οι κοινές νευροφυσιολογικές λειτουργίες που τροφοδοτούν και ελέγχουν τους ορθοστατικούς μηχανισμούς είναι θεμελιώδεις για τις υψηλότερες γνωστικές διεργασίες. Επηρεάζουν  τις αναπτυξιακές πτυχές των κινητικών, αιθουσαίων και ορθοστατικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επεξεργασίας και ακουστικής ακολουθίας, την ανεπαρκή αντίληψη, και την ανεπαρκή γραφική αναπαράσταση γεωμετρικών μορφών, τη  σύγχυση της χωρικής οργάνωσης την κακή βραχυπρόθεσμη μνήμη, την  αδεξιότητα και τα ελλείμματα στη γλωσσική επεξεργασία.   Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολλά από τα συμπτώματα της δυσλεξίας, τις αναπτυξιακές διαταραχές συντονισμού-αταξία (DCD), της διαταραχής έλλειψης προσοχής (ADD) και ορισμένων πτυχών των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Ορισμένα από τα κοινά συμπτώματα είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της ανωριμότητας στη λειτουργία του ΚΝΣ και μερικές φορές αναφέρονται ως νευρολογική δυσλειτουργία ή ως νευροαναπτυξιακή  καθυστέρηση.

 

Soft signs τα ελαφρά συμπτώματα

Τα ελαφρά συμπτώματα, είναι χρήσιμα διαγνωστικά, γιατί είναι μικρά νευρολογικά συμπτώματα, τα οποία υποδηλώνουν μη ειδική εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εθελοντικές κινήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με την ορθοστατική προσαρμογή, είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόματες και λειτουργούν εκτός συνείδησης. Η διατήρηση της στάσης του σώματος και της ισορροπίας πραγματοποιείται από το ΚΝΣ, στρατολογώντας χαμηλότερα κέντρα στο εγκεφαλικό στέλεχος, το μεσεγκέφαλο, τη παρεγκεφαλίδα και τα βασικά γάγγλια στην υπηρεσία του φλοιού. Η παρουσία ή η απουσία λοιπόν πρωτόγονων αντανακλαστικών, μαζί με τα «ελαφρά συμπτώματα» παρέχουν αναγνωρισμένες ενδείξεις  ωριμότητας στη λειτουργία του ΚΝΣ, που μαζί με τα αντανακλαστικά στάσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κλινικά εργαλεία για την αναγνώριση σημείων ανωριμότητας στο ΚΝΣ (διάγνωση), να  παρέχουν ενδείξεις σχετικά με το είδος και το αναπτυξιακό επίπεδο παρέμβασης (κατάλληλη θεραπεία) και τη μέτρηση της αλλαγής (κλινική αξιολόγηση) για όλο το φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών.

 

Μέθοδος αξιολόγησης

Μια μέθοδος αξιολόγησης της ωριμότητας και της ακεραιότητας στη λειτουργία του ΚΝΣ και κατ΄επέκταση του εγκεφάλου, με στόχο την αποκατάσταση των μαθησιακών λειτουργιών και δύσκολων συμπεριφορών, όπως φοβίες και άγχος, είναι μέσω της εξέτασης των αρχέγονων (primitive) και ορθοστατικών (postural reflexes) αντανακλαστικών. Η παρουσία ή η απουσία  τους σε βασικά στάδια ανάπτυξης παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία του ΚΝΣ, επιτρέποντας στον εκπαιδευμένο επαγγελματία να εντοπίσει σημάδια νευρολογικής δυσλειτουργίας ή ανωριμότητας και ανάλογα να επιλέξει το πρόγραμμα αποκατάστασής τους. Η μέθοδος για την αναγνώριση σημείων νευροαναπτυξιακής καθυστέρησης  γίνεται με  τη χρήση τυποποιημένων δοκιμασιών για την αξιολόγηση  των πρωτόγονων αντανακλαστικών, η των αντανακλαστικών στάσης και άλλων δοκιμασιών  για «ελαφρά  συμπτώματα (soft signs)» νευρολογικής δυσλειτουργίας.

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

Πρόληψη

Η πρόληψη περιλαμβάνει την κατανόηση των νευρολογικών μηχανισμών που συμβάλουν  στην μη φυσιολογική ανάπτυξη των αρχέγονων αντανακλαστικών. Η  πρόταση για πρώιμη παρέμβαση με ιδιαίτερες τεχνικές θεωρείται αναγκαία σε αυτές τις περιπτώσεις.

Θεραπεία

Εξειδικευμένες ασκήσεις με βάση τη κίνηση εκτελούνται για ένα διάστημα αρκετών μηνών για την αποκατάσταση της Νευροαναπτυξιακής Ανωριμότητας που συνδέονται με τις διαταραχές που προαναφέραμε.

 

Αναστασία Βαρσαμοπούλου

Ψυχολόγος