20 Απρίλιος, 2016

Ο ρόλος του ψυχολόγου

Ο ψυχολόγος ασχολείται με την μελέτη και την έρευνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ψυχικής οργάνωσης, από τη φυσιολογική μέχρι την παθολογική. Ερευνά θέματα όπως η αντίληψη, η νόηση, η προσοχή, η συγκίνηση, η φαινομενολογία, το κίνητρο, η λειτουργία του εγκεφάλου, η προσωπικότητα, η συμπεριφορά, και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Παρέχει ψυχολογική αξιολόγηση, εξέταση και θεραπευτική αγωγή προβλημάτων ψυχικής υγείας ή προβλημάτων επικοινωνίας και σχέσεων. Χρησιμοποιεί “θεραπεία μέσω λεκτικής επικοινωνίας” και η θεραπευτική αγωγή βασίζεται σε αλλαγή προτύπων σκέψης και συμπεριφοράς όπως εκείνα που εντοπίζονται σε περιπτώσεις κατάθλιψης και άγχους χωρίς τη χρήση φαρμάκων

Συχνά υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ ψυχολόγου και ψυχιάτρου. Ο ψυχίατρος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ιατρική και συνταγογραφεί φάρμακα. Ο ψυχολόγος έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές σε τμήμα ψυχολογίας και η διεργασία που ακολουθεί είναι η θεραπεία της ψυχής μέσω του λόγου (ψυχο-λόγος). Στην συνέχεια ο ψυχολόγος ειδικεύεται σε συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, ώστε να έχει και την ιδιότητα του ψυχοθεραπευτή.