17 Ιανουάριος, 2020

Θεραπευτική Ιστιοπλοΐα

Πρόγραμμα Θεραπευτικής ιστιοπλοΐας

H βιωματική ιστιοπλοΐα δημιουργεί μια εμφατική  σχέση  με το περιβάλλον προκειμένου να αναπτυχθεί στην ομάδα μια ολιστική, μεταμορφωτική εμπειρία.

Τα μέλη της ομάδας καλούνται να εμπιστευτούν όλες τις αισθητηριακές πληροφορίες που τους είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένου του τί μπορούν να δουν, να ακούσουν, να αγγίξουν, να μυρίσουν, να γευτούν και γενικά να νιώσουν μέσα από την κίνηση του σκάφους τανεξάρτητα από το αν αυτό είναι σε κίνηση η στατικότητα.

Ο ηλιος και ο άνεμος, ο ήχο των πανιών και η αίσθηση του τιμονιού, η μυρωδιά και η αρμύρα της θάλασσας είναι  προσλαμβάνουσες οι οποίες δημιουργούν πρωτόγνωρα συναισθήματα  και επαφή με τον εσώτερο εαυτό.

 

Κατά την ανάπτυξη του θεραπευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά υλικά, όπως τα χρώματα μέσα από την ζωγραφική και η κίνηση με την συνοδεία της μουσικής με σκοπό την εξωτερική έκφραση και απεικόνιση των σκέψεων και των συναισθημάτων που εκλύονται και κατακλύζουν.

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες καλούνται να σκέφτονται ευρύτερα και να χρησιμοποιούν εννοιολογικά τη μεταφορά καθώς η ιστιοπλοΐα αποδίδει άφθονες μεταφορές ως ένα χρήσιμο τρόπο επικοινωνίας περίπλοκων ιδεών.

Η έννοια της αγκυροβόλησης (θεωρία NLP- Anchoring Richard Bandler και John Grinder) είναι πλούσια σε μεταβιβάσιμη έννοια όσον αφορά την εξασφάλιση ασφαλούς σχέσης και  συσχέτισης (θεωρία John Bowlby και Attachment Theory) που έχει ρίζες στο παρόν.

Η αναγκαιότητα της γνώσης για  ναυσιπλοΐα «για να μάθετε πού βρίσκεστε τώρα προτού μπορέσετε να προχωρήσετε»  μεταβάλλοντας τις συνθήκες και τη δυνατότητα «να γίνουν αλλαγές στην πορεία ή να επιλέξετε διαφορετική πορεία» είναι εξίσου δυνατές έννοιες με την εννοιολογική χρήση της μεταφοράς.

Οι συμμετέχοντες, μέσα από την εμπειρία και τα παρεχόμενα παραδείγματα κάνουν εύκολα συνδέσεις και καλλιεργούν τις μεταφορικές έννοιες  μεταξύ θαλάσσιων φαινομένων.

Η μετακίνηση από το ένα μέρος στο άλλο στη στεριά και θάλασσα και τα διάφορα φαινόμενα όπως αυτά της παλίιρροιας και των καταιγίδων μεταφορικά δημιουργούν  συνδέσεις και συσχετισμούς  με τα εμπόδια και άλλα αναπόφευκτα γεγονότα της ζωής.

Δι αυτού του τρόπου επιτυγχάνεται μια εύκολη διείσδυση σε άβατα τμήματα της ψυχοσύνθεσης και σε άγνωστες πτυχές του εσώτερου εαυτού.

Κάποιοι από τους θεραπευτικούς μας στόχους είναι η διαχείριση άγχους, κατάθλιψης, ψυχικών τραυμάτων, αίσθημα ανικανοποίητων στόχων,  και δυσκολία διαχείρισης της επικοινωνίας και των σχέσεων.

Ομάδες έως 8 ατόμων

Το περιβάλλον της θάλασσας και η παραμονή στο σκάφος δίνουν αίσθηση ελευθερίας και ώθηση στην αυτοεκτίμηση.

Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τη χρήση του σώματος ως εργαλείου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και τον εαυτό.