16 Απρίλιος, 2016

Εκπαίδευση

Psychotherapie - Die Selbsthilfegruppe blau schwarzΑφορά κυρίως στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και υποστήριξης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Η Εκπαίδευση αυτή επιτυγχάνεται με ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διαλέξεις ή θεωρητικές εκπαιδεύσεις λίγων ωρών σχετικά με συγκεκριμένο θέμα επιλογής Σκοπός των θεωρητικών σεμιναρίων είναι η επαφή με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη. Επίσης η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω αξιολόγησης, βίντεο, κλινικής παρατήρησης, συζήτησης και εποπτείας περιστατικών.